Technix återtag

Visste du att vi erbjuder våra kunder en hållbar och säker lösning för utrangering av IT-utrustning?Med hjälp av återtag kan vi dessutom utöka vårt erbjudande genom att hjälpa er med hela livscykeln och samtidigt göra något bra för miljön.

Vad är ett återtag?

Om ni har uttjänt eller utrustning ni inte längre har användning för, så kan ni sälja tillbaka er begagnande IT-utrustning till oss, eller skicka dentill oss för säker återvinning och destruering av data.

Återtag innebär att vi hämtar, hanterar, säkerhetsraderar eller destruerar er gamla IT-utrustning. Ni får sen en kreditering eller utbetalning förprodukterna av oss på Technix IT AB.

What´s in it for us?

 • Säker hantering av er data och er utrustning
 • Minimal administration och enkel hantering
 • Ni får betalt för återtaget med aktuellt marknadsvärde för produkterna
 • Ni kan välja att skänka summan till en valfri välgörenhetsorganisation
 • Technix IT AB samskänker alltid hela vinsten på återtaget när en kund väljer att skänka utrustningen till en välgörenhetsorganisation av ert val.

Hur går det till?

Ni kontaktar oss och meddelar att ni är intresserade av ett återtag.Om ni vet vad all utrustning är för något så kan ni få en uppskattning på värdet för återtaget innan ni tar beslut.

När ni bestämt er så får ni hjälp av en av våra koordinatorer. Vår koordinator kommer sen hjälpa er genom hela processen.

Processen består av följande steg:

 • Leverans av säkerhetsskåp och packlådor för hämtning. Vi kan också hjälpa till med personal på plats som hanterar lastningen av produkterna.
 • Transport av produkterna till vår samarbetspartner med säkra och hållbara Fair transporter.
 • Kvalitetsbedömning och funktionstestning. (vid återköp)
 • Avidentifiering, dataradering och uppgradering av produkterna. (vid återköp)
 • Avidentifiering, dataradering och materialåtervinning (vid destruering)
 • Försäljning av återanvändbara produkter till skolor och företag.
 • Ersättning och raderingscertifikat skickas till kund.

Vad är målet?

Vårt mål är både enkelt och ambitiöst, genom att erbjuda våra kunder återtag förlänger vi gemensamt livslängden för din IT-utrustning samtidigt somde globala koldioxidutsläppen minskas.  Återtagen ska vara både säkra och gå snabbt.

Cirka 97 % av den utrustning Technix återtar efter en leasingperiods via våra tjänster får idag nytt liv och endast 3 % går till materialåtervinning.

Vår hanteringsprocess för IT-utrustning uppfyller kraven för ISO-certifieringsnivå inom Kvalitet 9001, Miljö 14001 och Säkerhet 27001.Våra samarbetspartners för återtag är såklart ISO-certifierade inom Kvalitet 9001, Miljö 14001 och Säkerhet 27001.

Vill ni veta mera eller vill boka ett återtag? Tveka inte att höra av er!

Tillsammans tar vi ansvar!